KTF – Dějiny křesťanského umění

Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze byl založen roku 2003. U jeho počátku stál prof. Jaroslav Polce, který měl zájem uvést obor dějin umění na katolickou teologickou fakultu, což se mu podařilo za pomoci prof. Jiřího Kuthana. Propojením oborů teologie a dějin umění vzniklo výjimečné vysokoškolské prostředí, k prohloubení kulturně historických znalostí.

 

Katolická teologická fakulta

Katolická teologická fakulta (KTF UK) je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy. Kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. V roce 1950 byla ze svazku Univerzity Karlovy v Praze vyňata. V roce 1953 byla pod vynuceně změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta přestěhována do Litoměřic. Po „sametové revoluci“, roku 1990, byla znovu začleněna do svazku Univerzity Karlovy v Praze a svou činnost dále rozvíjí ve svém pražském sídle.