Crashtest 6

TOUŽÍŠ PO MNĚ

Všichni po něčem toužíme. Touha je obecnou lidskou zkušeností. Různorodé touhy dennodenně formují naše životy. Co vlastně jsou a odkud pramení? Některé touhy jsou základními fyziologickými potřebami, jiné plynou z našich potřeb psycho-sociálních. Často chceme to, co nemáme, toužíme po něčem, co nám v životě schází. Chceme někam patřit, projevit svůj názor, seberealizovat se. Některé své touhy potlačujeme ze strachu, jak zareaguje naše okolí, když je otevřeně projevíme. Jiné nás podněcují k velkým činům a důležitým rozhodnutím, dávají nám sílu překonat nesnáze a obstát. Naše touhy mají také mimořádný destruktivní potenciál, když přerostou v neovladatelnou vášeň. Všechny touhy, které pociťujeme, nemusí být naše. Někdy jsou jen produktem manipulace systematicky organizované masmédii, sociálními sítěmi nebo reklamami. Lakonické konstatování „Toužíš po mně“, které je podtitulem CRASHTESTU 6, chápeme jako otevřený systém přístupný všem potenciálním možnostem.

 

Zúčastněné školy:
Fakulta výtvarných umění – VUT Brno
Fakulta umění a designu – UJEP Ústí nad Labem
Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Praha
Fakulta umění – OU Ostrava