Crashtest 5

TRANSMISE

Pátý ročník výstavy CRASHTEST představuje díla Ateliéru sochařství Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, který vede Michal Gabriel ve spolupráci s Tomášem Medkem. Pod Gabrielovým vedením se
výuka v ateliéru dlouhodobě soustředí, kromě klasických sochařských postupů, také na technologii 3D tisku. Díky ní je totiž možné posunout technické hranice sochařské práce.Vznik nových materiálů, například syntetických polymerů, sice rozšířil tvarové možnosti sochařské tvorby, avšak i ty byly nadále limitovány rukodělným zpracováním. Jestliže byl pro malířství 19. století mimořádným impulzem k přehodnocení vlastních uměleckých postupů vynález fotografie, pro současné sochaře je jím trojdimenzionální tiskárna. „Právě z tohoto důvodu jsme se na ni rozhodli zaměřit pátý ročník CRASHTESTu. Podtitul Transmise jsme zvolili s ohledem na fakt, že digitální technologie, která umožnila vznik a rozvoj 3D tiskáren, se ve své podstatě zakládá na transmisi, tedy přenosu dat,“ uvádí Kateřina Turková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

CRASHTEST 5: TRANSMISE si všímá především různorodých uměleckých strategií, které vybraní umělci z řad pedagogů i studentů brněnského ateliéru v práci s technologií 3D tisku aplikují. Jednou z nich je princip vzájemného pronikání a prolínání objektů a těl. Součástí letošního CRASHTESTu je
i společný výstavní projekt brněnského ateliéru a School of Visual Arts v New Yorku. Stejně jako v předchozím roce na výstavě Digital Exchange si kooperující školy vyměnily studentské práce pouze v jejich digitální podobě, následně je vytiskly a vystavily.

 

Zúčastněné školy:
Fakulta výtvarných umění – VUT Brno
School of Visual Arts – New York