Crashtest 4

BOŽE, COŽE?

Duchovní rozměr lidského života byl odedávna jedním z hlavních zdrojů umělecké tvorby. V minulých staletích bylo hlavním inspiračním východiskem křesťanství. To je dnes nahrazováno nebo
doplňováno mnohými jinými duchovními proudy nebo moderními kulty. Kromě tohose setkáváme také s odmítáním různých forem institucionalizovaného náboženství a transcendentna. Čtvrtý ročník CRASHTESTU si klade za cíl zmapovat mezi studenty vysokých výtvarných škol postoj k těmto tématům a jejich odraz v tvorbě nejmladší umělecké generace.Výtvarná díla představená ve čtyřech místnostech Topičova salonu prezentují rozdílné přístupy k hledání odpovědí na základní otázky po smyslu života a smrti, poznávání sebe sama, vlastního místa vesvětě a artikulaci problémů, které člověka provází od nepaměti. Ačkoli to nemusí být pravidlem, výběr více než dvaceti děl dokazuje, že křesťanská tradice je v evropské mentalitě hluboce zakořeněna a navzdory předsudkům zůstává i pro současnou sekularizovanou společnost stále aktuálním tématem.

 

Zúčastněné školy:
Fakulta výtvarných umění – VUT Brno
Pedagogická fakulta – UP Olomouc
Filozoficko-přírodovědecká fakulta – SU Opava
Fakulta umění – OU Ostrava