Crashtest 3

JAK? JINAK!

Výstava se soustřeďuje na tvorbu studentů oboru keramiky a porcelánu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Tvorba studentů vysokých uměleckých
škol je konfrontována s produkci vybraných českých výrobců porcelánu – Rudolf Kampf, Český porcelán Dubí a Royal Dux Duchcov. Letošní CRASH TEST staví vedle sebe díla studentů českých a slovenských
keramických ateliérů a produkci zdejších porcelánek, ve snaze zjistit, v čem se tvorba studentů odlišuje od výroby porcelánek. Kriteriem pro výběr exponatů na výstavu Jak? Jinak! se stala především jejich dekorativní funkce. Výstava se soustředí na ty, které jsou určeny pro zkrášlení příbytku. Dotýká se však také otázek tradice, vkusu, kýče nebo genderových stereotypů tak, jak se zrcadlí, možná překvapivě, v současné keramice a porcelánu.

Zúčastněné školy:
Vysoká škola výtvarných umění – Bratislava
Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Praha