Crashtest 1

Na rozdíl od běžných výstav nabízí CRASHTEST 2011 netradiční pohled na současné umění, pohled studentůkurátorů na tvorbu studentů-umělců. Studentské kurátorské týmy vybíraly osobnosti tvůrců a jejich práce podle toho, jak vypovídají o aktuálních tématech, vizích světa, dnešních mezilidských vztazích.

Výstava je výsledkem práce čtyř kurátorských týmů studentů dějin umění, které vedl Milan Pech, pedagog ÚDKU KTF UK a spoluautor v současnosti často diskutované výstavy Konec avantgardy? v Městské knihovně v Praze.

Zúčastněné školy:
Fakulta výtvarných umění – VUT Brno
Pedagogická fakulta – UP Olomouc
Filozoficko-přírodovědecká fakulta – SU Opava
Fakulta umění – OU Ostrava
Fakulta multimediálních komunikací – UTB Zlín