Ateliér veškerého sochařství

původní název:

Speciální ateliér užitného sochařství

 

vedoucí:

Josef Malejovský / 1962? — 1989

Kurt Gebauer / 1990 — 2010

 

absolventi:

Jiří Kočí

 

Josef Malejovský vedl sochařský ateliér pravděpodobně od roku 1962. Byl věrným členem Komunistické strany Československa a tvořil v duchu tzv. socialistického realismu, což se projevilo i ve vedení sochařského ateliéru. Po převratu v roce 1989 vyzvali studenti několik umělců do konkurzu na pozici vedoucího ateliéru. Mezi nimi i Kurta Gebauera, který nakonec ateliér vedl až do roku 2010. V názvu ateliéru bylo upuštěno od užitného charakteru a výuka směřovala více k volné prostorové tvorbě. Kurt Gebauer viděl základ studia v individuálním přístupu ke každému studentovi tak, aby rozvíjel jejich různorodost a osobitost.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

Jiří Kočí: “Velký strach a respekt. Pánové se zdáli všemocní a všemohoucí. Od starého pana soudruha profesora a pana soudruha asistenta jsem se nedozvěděl téměř nic, kromě jejich souhlasného pokývnutí, které mělo i funkci pozdravu. Po revoluci ve 2. ročníku to však začala být trochu ‚jiná káva‘: velmi inspirativní svobodné bezvládí a poté příchod velmi tvořivého, naprosto ‚střeleného‘ Kurta Gebauera. Kurt byl pro mě obrovským nábojem. Pan profesor Kurt Gebauer, podobný svým exkluzivně patlaným výtvorům, nám ukazoval otevřený svět, ve kterém jsme si mohli dělat cokoli, ale tak, abychom ho pokud možno neničili. Jak svět hmotný, tak jakousi obecnou ideu, která pojímá vše. Takže Kurt byl v pozici pro mě nejlepší a svou pozicí dal spoustě lidem možnost, jak prospět světu. Jen častý kontakt s profesorem nás, myslím, pozitivně ovlivnil.