Ateliér prostorové tvorby textilu a alternativních technik

původní název:

Ateliér textilní tvorby

 

vedoucí:

Vlastimil Vodák / 1986 — 1989

 Adéla Matasová / 1990 — 2003

 

absolventi:

Pavla Mejsnarová

Petra Nováková Ondreičková

Dominika Sládková roz. Paštéková

Jana Švédová, roz. Sepešiová

 

V roce 1990 na škole existovaly dva textilní ateliéry se shodným programem. Ateliér s tradičním přístupem k tvorbě vedený textilním výtvarníkem Bohdanem Mrázkem zůstal zachován beze změn. Druhý z ateliérů byl přejmenován a pod vedením Adély Matasové směřoval k alternativnímu pojetí oboru. Ateliérová tvorba většiny studentů se pohybovala na pomezí několika kategorií – socha, objekt, instalace, trojrozměrná tkanina, design, kresba a malba v prostoru. Tato víceoborovost měla podle Adély Matasové rozvíjet koncepční myšlení a kreativitu studentů při práci s prostorem.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

 

Pavla Mejsnarová: „Adéla Matasová dělala především grafiku. Pro mě, z hlediska textilní tvorby, byl lepší Vlastimil Vodák.

 

Petra Nováková Ondreičková: „Dostala som sa na vysnenú školu do vysneného města, takže som očakávala, že vedúci pedagóg bude Pán Boh. Nebol. Ale na škole boli také osobnosti, ktoré nimi boli. Napr. Pan prof. Josef Svoboda /19771986/, Pavel Nešleha, Ludmila Kybalová, profesor Solpera… pro revolúcii se všetko výrazne zmenilo k lepšiemu. V šiestom ročníku som absolvovala stáž v Nottinghame a pripravovala štátnicu.

 

Dominika Sládková Paštéková: “Keď som nastúpila do textilného ateliéru bol vedúcim profesor Felcman /1976 – 1986/, ale on sám bol už tak trochu mimo hru a v škole sa objavoval sporadicky. Ateliér viedol Vlastimil Vodák, ktorý v ďaľšom akademickom roku funkciu prebral. Ako vedúci bol dosť nevýrazný. A to sa nezmenilo až do revolúcie 1989. Mali sme vlastne šťastie, že V. Vodák nebol výrazný ani v politickom smerovaní. Keď po konkurze nastúpila prof. Adéla Matasová, jej osobnosť priniesla razantnú zmenu.”