Ateliér malby

původní název:

Speciální ateliér užitné malby

 

vedoucí:

Quido Fojtík / 1980? — 1989

Pavel Nešleha / 1990 — 2002

 

absolventi:

Roman Hudziec

Tomáš Oslizlok

 

O způsobu výuky žánrového malíře Quido Fojtíka, který působil ve vedení ateliéru před rokem 1989 nejsou dostupné žádné relevantní informace. Faktickým zakladatelem ateliéru byl Pavel Nešleha, který ve vedení působil do roku 2002. Ateliér se s jeho příchodem a nově vzniklou katedrou volného umění oprostil od užitné povahy. Výuka Pavla Nešlehy mířila k výchově všestranných a samostatných tvůrčích osobností. Význam přikládal základním malířským technikám, navrhování malířského díla pro užití v architektuře a také podporoval práci s prostorem formou objektů a instalací za použití alternativních materiálů. Jako jeden z mála pedagogů na škole zdůrazňoval stránku vzdělání, která vede k teoretickému reflektování uměleckých prací.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

 

Roman Hudziec: V prvních ročnících byl vedoucím ateliéru Quido Fojtík a kromě nepříjemných jednání kolem sametové revoluce, kdy jsme mu oznamovali, že s ním již jako s vedoucím nepočítáme, mi víceméně zmizel z paměti. Druhou polovinu mého studia jsem již studoval pod Pavlem Nešlehou a i když jsem se občas proti němu ve vášnivých diskuzích vymezoval, znamenal pro mě (pro nás) zkušenost, profesionalitu, poctivost, osobnost, autoritu…”

 

Tomáš Oslizlok: „Během svého studia jsem zažil 2 vedoucí ateliéru. P. prof. Bauerovou (vedoucí Ateliéru oděvního výtvarnictví v letech 1985-1999) a p. prof. Nešlehu. Oba byli svým způsobem osobnosti a z mého pohledu uznávané autority.”