Ateliér knižní grafiky a písma

původní název:

Ateliér knižní kultury a písma                  

 

vedoucí:

Jan Solpera / 1987 — 2002

 

absolventi:

Martin Balcar

Ondřej Chorý

 

Jan Solpera, převzal ateliér v roce 1987 po Milanu Hegarovi, který ho určil za svého nástupce. O předlistopadové době se vyjádřil jako o tanci v minovém poli, ukončeném velkým vydechnutím – převratem.

Je jedním z mála profesorů, který na škole zůstal i po revoluci. Za podpory všech svých studentů se zúčastnil oficiálního konkurzu na vedení ateliéru a svou funkci obhájil. V procesu výuky uvažoval Jan Solpera o písmu jako o základním stavebním prvku užité grafiky. Hleděl nejen na předání technických a profesních znalostí, ale také  vyžadoval koncepční řešení a individuální přístup k ateliérovým úkolům. Nejpodstatnější pro něj bylo vést studenty k nalezení vlastního výtvarného výrazu.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

Martin Balcar: V čase přijímacích zkoušek byl vedoucím atelieru knižní kultury a písma prof. Milan Hegar /1972 1987/, žák Františka Muziky. Vnímal jsem ho jako klasického úpravce střízlivě písmově pojatých přebalů knih. Ten Však v roce 1987 zemřel a jeho nástupcem se stal Jan Solpera, který byl později jmenován profesorem a studium jsem u něj i dokončil. Jan Solpera je myslím, nejen mnou, vnímán jako vynikající pedagog s vynikajícím profesním základem. Dovedl najít u studenta to podstatné a důležité v jeho tvorbě. V tom duchu ho pak vedl až ke státnicím.”