Ateliér keramiky a porcelánu

vedoucí:

Bohumil Dobiáš ml. / 1986 — 1989

Václav Šerák / 1990 — 2003

 

absolventi:

Helena Hlušičková roz. Fingerová

 

Profesor Otto Eckert /1946 – 1984/ se věnoval především užité keramice a během svého dlouholetého působení na UMPRUM vyučoval oba následující vedoucí ateliéru. Po jeho odchodu jej nahradil Bohumil Dobiáš, který se ve své tvorbě zabýval možnostmi propojení keramiky s architekturou. V roce 1990 byl novým vedoucím zvolen Václav Šerák vymezující se vůči původnímu fungovaní výuky, během níž byla estetice výrobku věnována jen omezená pozornost. Využívání nových technik a materiálů přispívalo ke zkvalitnění zpracovávání návrhů. V pracích studentů byl patrný důraz na funkčnost, avšak svým pojetím inklinovali spíše k volné tvorbě.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

 

Helena Hlušičková roz. Fingerová: „Předrevoluční profesor byl dobrý politik, porevoluční profesor Václav Šerák je vynikající umělec a osobnost a je báječné, mít jeho jméno ve svém CV.”