Ateliér architektury, interiéru a nábytku

původní název:

Speciální ateliér užitné architektury interiéru, scénografie a výstavnictví

 

vedoucí:

Josef Svoboda / 1968 — 1989

Ladislav Vrátník / 1990 — 1993

 

absolventi:

Václav Novák

 

Vedoucí ateliéru Josef Svoboda, inovátor v oboru scénografie, udržoval výuku zaměřenou především na interiérovou architekturu i v době normalizace na vysoké úrovni . Na pozici vedoucího byl po převratu vystřídán svým tehdejším asistentem Ladislavem Vrátníkem, který už roku 1977 založil na UMPRUM odbornou specializaci interiérové a nábytkové tvorby.

V roce 1990 se stal prvním porevolučním rektorem, jenž svým otevřeným a zodpovědným přístupem nasměroval školu do moderní doby. Ladislav Vrátník i přes své vysoké funkce a profesorský titul tvrdil, že ze studenta umělce neudělá škola ani učitel – jsou pro něj jen prvním stupněm schodiště, jenž ne vždy stoupá.