Ateliér architektury a designu

původní název:

Ateliér tvarování užitkových předmětů

 

vedoucí:

Bedřich Hanák / 1951? — 1987

Alexius Appl / 1987 — 1989

             Bořek Šípek / 1990 — 1997

 

absolventi:

Simona Černá

Ivan Dlabač

Michal Mikula

 

Alexius Appl nejprve působil jako asistent ateliéru a po smrti Bedřicha Hanáka nastoupil na jeho pozici vedoucího. Jeho profesní zaměření orientovalo výuku zejména na průmyslový design. S příchodem Bořka Šípka došlo ke změně způsobu a chápání vedení ateliéru i struktuře celé výuky.

Studenti měli možnost zabývat se širokým spektrem problémů – bytovými doplňky, nábytkem, interiérem i samotnými stavbami. Proces navrhování se stal primárním a zahrnoval nejen vizuální prezentaci, ale také historický, teoretický a filozofický rozbor. Důraz byl kladen také na funkční a formální odůvodnění řešené práce.

 

Jak jste vnímal/a pozici vedoucího v rámci Vašeho ateliéru?

 

Simona Černá: „Vedoucí ateliéru byl velmi důležitý z pohledu rozhledu a formování uměleckého názoru. Zpočátku to byl profesor Alexius Appl, který nám ukázal svět průmyslového designu, později profesor Bořek Šípek, který nám otevřel pohled do mezinárodního světa interiérového designu a architektury.

 

Ivan Dlabač: „Prvním vedoucím byl pan profesof Hanák, což byl pro mě příklad, jak bych to nechtěl dělat. Druhým pedagogem byl Alexius Appl, a to je výborný průmyslový designér, který mi otevřel oči, jak se ty věci dělají. A třetí pedagog byl Bořek Šípek, který nastoupil po sametové revoluci na školu, a u něho jsem byl tři roky. Ten mě ovlivnil asi nejvíc. Diplomní práce je právě pod taktovkou Bořka Šípka a je to na ní možná trochu vidět. U něho jsem si vyzkoušel přístup, který mi úplně vlastní není, ale jsem za něj rád.